Založení administrátora účtu

Nyní si vytvořte Váš účet, kterým se budete do aplikace přihlašovat. Tento účet bude v aplikaci figurovat jako jeden z učitelů.
Osobní údaje
Při zadávání rodného čísla není potřeba psát lomítko
Číslo občanského průkazu
Číslo řidičského průkazu
Číslo průkazu profesní způsobilosti
Datum vydání průkazu profesní způsobilosti

Datum vypršení zdravotní způsobilosti
Kontakt